Điều khoản dịch vụ

Điều khoản chung

Việc truy cập và sử dụng trang web này cũng như các sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua trang web này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau (cùng với các tài liệu được đề cập trong đó). Bằng cách sử dụng trang web này bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không truy cập và sử dụng trang web.

Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật của chúng tôi, quy định cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, có thể được tìm thấy tại  Chính sách bảo mật Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đang chấp nhận các điều khoản được trình bày trong Chính sách bảo mật.

Chấp thuận sử dụng

Bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động dưới tên đăng nhập của bạn và tất cả các thông tin liên lạc được gửi qua hoặc đến trang web này và đồng ý rằng việc bạn sử dụng trang web này chỉ dành cho mục đích riêng tư, hợp pháp.

Hoạt động quảng cáo

Quảng cáo hiển thị

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phân phát nội dung và quảng cáo khi bạn truy cập Trang web, các công ty này có thể sử dụng cookie hoặc cung cấp thông tin cá nhân khác.

Tham gia chương trình tiếp thị liên kết

Trang web có thể tham gia vào tiếp thị liên kết, được thực hiện bằng cách nhúng các liên kết theo dõi vào Trang web. Nếu bạn nhấp vào một liên kết cho mối quan hệ đối tác liên kết, một cookie sẽ được đặt trên trình duyệt của bạn để theo dõi bất kỳ doanh số bán hàng nào nhằm mục đích hưởng hoa hồng.  

Một số chương trình tiếp thị liên kết mà Meohaylamdep.com tham gia gồm:

  • Chương trình tiếp thị liên kết Shopee
  • Chương trình tiếp thị liên kết Lazada

Trang web sẽ đăng các liên kết tùy chỉnh, do các bên quảng cáo cung cấp, để theo dõi các lượt giới thiệu đến trang web của họ. Chương trình này sử dụng cookie để theo dõi lượt truy cập nhằm mục đích ấn định hoa hồng cho những lần bán hàng này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tất cả các thông tin trên trang web này – Meohaylamdep.com được công bố với mục đích tốt và chỉ nhằm mục đích thông tin chung.

Những thông tin được đưa ra trên Meohaylamdep.com đều được tìm hiểu kỹ và đưa ra trên quan điểm ý kiến và cảm nhận cá nhân vì vậy không có bất kỳ sự đảm bảo nào về tính chính xác và phù hợp với tất cả mọi người. Bất kỳ hành động nào được bạn thực hiện dựa trên thông tin từ trang web đều là quyết định mang tính cá nhân của riêng bạn.

Blog của mình, sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất và hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Từ trang web của mình, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách theo các liên kết đến các trang web bên ngoài đó.

Mặc dù mình cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng đến các trang web hữu ích và có đạo đức, tuy nhiên mình cũng không kiểm soát được mọi nội dung và bản chất của các trang web đó.

Các liên kết đến các trang web khác không có ngụ ý khuyến nghị cho tất cả nội dung được tìm thấy trên các trang web đó. Chủ sở hữu và nội dung trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội xóa liên kết có thể đã bị coi ‘xấu’.

Xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các chính sách và điều khoản bảo mật khác nhau nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Vui lòng đảm bảo kiểm tra “chính sách bảo mật” của các trang web đó cũng như “Điều khoản dịch vụ” của chúng trước khi tham gia vào bất kỳ doanh nghiệp nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về việc từ chối trách nhiệm của trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại Blogmeohaylamdep@gmail.com.